Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse og forlig af 12-01-2022

Sag nr. 2021-681 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod DIO II for X A/S

Sagen angår en entreprenørs afskedigelse af medarbejdere med akkord på et arbejde, som blev sat i bero som følge af forsinkelse og mangler ved andre entreprenørers arbejde. Spørgsmålet er, om der foreligger afskedigelse af medarbejdere i akkord med krav på udbetaling af akkordbeløbet, eller om der foreligger nedmanding af akkord.