Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-05-2023

Sag nr. 20221030

Teknisk Landsforbund for A mod Dansk Industri v/DIO I for Terma A/S

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder