Spring over hovedmenu

Afskedigelsesnævnets kendelse af 14-02-2023

Sag nr. 20220782 Hanne Schmidt

Fødevareforbundet NNF for A mod DI for Kohberg Bakery Group A/S

Sagen angik en medarbejder hos Kohberg Bakery, der blev opsagt på grund af klager over lugt af sved. Lugtgenerne fandtes ikke at have et sådant omfang og sådanne følger, at opsigelsen var rimeligt og sagligt begrundet. Virksomheden blev dømt til at betale 85.000 kr. i godtgørelse, hvilket svarede til en uges løn pr. ansættelsesår.