Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-09-2023

Sags.nr. 20230460 Lars Hjortnæs

Fagligt Fælles Forbund for A mod DIO I for Grundfos A/S

Resumé

Rimeligt at opsige medarbejder, da virksomhed ikke kunne imødekomme medarbejderens helbredsbetinget behov for at sidde ned i halvdelen af arbejdstiden.