Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-04-2023

Sag nr. 20221032

3F for A og B mod DI for Industri Beton A/S

Sagligt at afskedige to produktionsmedarbejdere som følge af arbejdsmangel.

Sagens hovedspørgsmål var, om opsigelserne af A og B var usaglige. Virksomheden havde fra april 2022 oplevet en nedgang i ordrebeholdningen, hvilket medførte arbejdsmangel. Klager havde ikke bestridt, at der var arbejdsmangel. Klager havde dog anført, at den konkrete udvælgelse af A og B, der havde været ansat i virksomheden i 16 og 18 år, ikke var saglig. Opmanden fandt frem til, at opsigelserne af A og B var sket ud fra saglige kriterier, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering.