Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-06-2023

Sag 20230061

HK Danmark for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for ILVA A/S, Odense C

Sagligt at bortvise sælger, der havde lagt hånd på en kunde