Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-10-2023

Sag nr.20230305

Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for FREDSOE FACHARBEITER III Aps

Bortvisning af lastbilchauffør var berettiget som følge af forsinkelser

Sagen angår, om A’s adfærd udgjorde en sådan misligholdelse af A’s ansættelsesforhold som lastbilchauffør, at indklagede var berettiget til at bortvise ham, og hvis dette ikke var tilfældet, om der var grundlag for afskedigelse af A. Indklagede virksomhed havde navnlig anført, at der var tilstrækkeligt grundlag for bortvisning som følge af A’s mange tidligere for sene fremmøder til færgeafgange. Klager havde anført, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at bortvisning eller afskedigelse var berettiget samt, at advarslen til A først blev udleveret til A samtidig med bortvisningen. Retsformanden fandt, at der var et sådant antal tidligere tilfælde af forsinkelser, at det ikke fandtes uproportionalt at opsige A.