Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-10-2023

Sag nr. 20230412 og 20230413

Teknisk Landsforbund for B og A (Advokat Byrial Rastad Bjørst) mod DI for Babcock & Wilcox A/S

Resumé

Berettiget at opsige medarbejdere som følge af omstrukturering i virksomhed

Sagen angår, om en virksomhed var berettiget til at opsige B og A, der havde været ansat i henholdsvis 33 år og 20 år. Afskedigelserne var en konsekvens af virksomhedens omstrukturering, der var begrundet i virksomhedens økonomiske situation. Klager havde anført, at virksomheden ikke i tilstrækkeligt omfang havde forsøgt at omplacere dem til andre stillinger i virksomheden eller søsterselskabet. Retsformanden fandt, at virksomheden ikke havde tilsidesat sin pligt til at søge B og A omplaceret til andre stillinger. Virksomheden havde også undersøgt muligheden for omplacering i søsterselskabet, hvorfor der ikke havde været anledning til at undersøge om virksomheden havde en retlig pligt hertil.