Spring over hovedmenu

Dom af 10-11-2023

Sag nr.2022-1033

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO III v/ DI for NCC Danmark A/S

Dom af 10. november 2023

Sag nr. 2022-1033:

Indkaldelse af medarbejder til rekonstruktion dagen efter arbejdsulykke udgjorde ikke misbrug af ledelsesretten

Sagen angik, om NCC Danmark A/S som arbejdsgiver havde misbrugt sin le­delsesret i strid med Hovedaftalens § 4, stk. 1, ved at have bedt medarbejderen A om at møde ind til en rekonstruktion dagen efter en arbejdsulykke, hvor A havde mistet sin ene pegefinger, og ved kort tid efter ulykken flere gange at have spurgt ham om, hvornår han kunne komme tilbage på arbejde. Hovedspørgsmålet var, om NCC havde lagt et utilbørligt pres på ham for at få ham til at komme på arbejde, selv om han ikke var i stand til det.

Efter bevisførelsen fandt Arbejdsretten, at NCC ikke havde udsat A for et pres, der lå ud over det tilbørlige, og at NCC således ikke havde misbrugt sin ledelsesret.