Spring over hovedmenu

Dom af 25-10-2023

Sag nr. 2021-6076 (tidl. 2021-493)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO for OKS Service A/S

Overtagelse af medarbejdere udgjorde ikke virksomhedsoverdragelse

Arbejdsrettens dom af 25. oktober 2023

Sag 2021-6076

Referencer: Virksomhedsoverdragelsesloven, virksomhedsoverdragelse

Resumé

Hovedspørgsmålet i sagen var, om der var sket virksomhedsoverdragelse fra Rema Rengøring
ApS til OKS Service A/S, således at A kunne rette sit lønkrav mod OKS Service, jf. virksomhedsoverdragelseslovens § 1, sammenholdt med § 2, stk. 1.
Arbejdsretten fandt, at Fagbevægelsens Hovedorganisation ikke havde løftet sin bevisbyrde
for, at OKS Service fra Rema Rengøring overtog en efter antal og kvalifikationer betydelig
del af den arbejdsstyrke, som hos Rema Rengøring specielt udførte den pågældende opgave.
Arbejdsretten udtalte i den forbindelse, at der ved ”den pågældende opgave” skulle forstås
den samlede rengøring, som OKS Service overtog fra Rema Rengøring, og at det derfor var
uden betydning, at OKS Service for så vidt angik enkelte af de institutioner, der var omfattet
af opgaven, overtog en betydelig del af den arbejdsstyrke, der som ansat i Rema Rengøring
havde stået for rengøringen i sådanne enkelte institutioner. Virksomhedsoverdragelsesloven
fandt derfor ikke anvendelse i sagen.