Spring over hovedmenu

Dom af 29-11-2023

Sag nr. 2023-337

Lederne Søfart mod Danske Rederier Arbejdsgiver

Resumé:

Sag nr. 2023-337

Overenskomstbestemmelse indebar ikke, at Danske Rederier Arbejdsgiver havde pligt til forhandling med Lederne Søfart forud for opsigelse af overenskomsten, og overenskomsten havde ikke virkning efter opsigelsen

Sagen angik en bestemmelse i overenskomsten mellem Lederne Søfart og Danske Rederier,
hvorefter ”Fremtidige overenskomstforhandlinger for så vidt angår danske navigatører og/eller
personer som nævnt i § 10 stk. 2 i lov om DIS finder sted mellem Lederne Søfart Ledere og DRO
II.” Spørgsmålet var nærmere, om bestemmelsen indebar en begrænsning i adgangen til opsigelse af overenskomsten, og om Lederne Søfart var eneste forhandlingsberettigede organisation på området inden for organisationens naturlige faglige dækningsområde. Derudover var der spørgsmål om bod. Arbejdsretten fandt på baggrund af navnlig bestemmelsens ordlyd og placering i overenskomsten, at den ikke indebar en begrænsning i parternes adgang til opsigelse af overenskomsten. Der var dermed ikke grundlag for at fastslå, at overenskomsten fortsat gjaldt, indtil der var ført forhandlinger mellem parterne. Påstanden om, at Lederne Søfart var eneste forhandlingsberettigede organisation, blev afvist som følge af manglende retlig interesse.