Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-10-2023

Sag nr. 2022-952 Jørgen Steen Sørensen

Dansk Metal mod DI Overenskomst I for SAS – Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sagen angår forståelsen af en bestemmelse om planlægning af check-in-tid i overenskomst mellem SAS Scandinavian Airlines System og Cabin Attendants Union (2017).