Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-12-2023

Sag nr. 2023-559 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Industri Overenskomst III (DI) for J.T.I. Gulventreprise A/S

Sagen angår arbejde betegnet som ”fugefri gulve” i Gulvoverenskomsten mellem 3F og DI. Spørgsmålet er, om sådant arbejde også kan udføres under Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og DI.