Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-06-2023

Sag nr. 2023-168 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund, Byggegruppen (3F) mod Dansk Industri, DI Overenskomst III (DI) for JH Byg

Sagen angår en mureropgave, som den indklagede virksomhed har fået udført af et murersjak bestående af arbejdskraft fra Rumænien. Spørgsmålet er, om arbejdet er udført i henhold til en reel underentreprisekontrakt indgået af den indklagede virksomhed med et italiensk byggefirma, eller om der foreligger en omgåelse af 2020 Overenskomsten for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri (nu DIO III) og 3F, som har givet virksomheden en besparelse i forhold til, hvad der mindst skulle have været betalt efter Overenskomsten.