Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-07-2023

Sag nr. 2023-425 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Industri, Overenskomst III (DI) for CareCase v/A

Den indklagede virksomhed har haft et tømrerarbejde i entreprise, som er udført af rumænske
bygningsarbejdere. Hovedspørgsmålet under sagen er, om disse bygningsarbejdere har udført
arbejdet som ansat hos en underentreprenør til den indklagede virksomhed, eller det hævdede
underentrepriseforhold er en omgåelse af overenskomsten.