Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-01-2023

Sag nr. 2022-1124 Børge Dahl

Malerforbundet i Danmark mod Dansk Industri Overenskomst III for Maks Byg 1 ApS

Sagen angår den indklagede virksomheds beskæftigelse af medarbejdere fra Polen på en byggeplads i by 1. Spørgsmålet er, om medarbejderne for så vidt angår overarbejde, SH-godtgørelse og køretid er blevet aflønnet med mindre end, hvad der efter Maleroverenskomsten mindst skulle betales, således at Malerforbundet kan gøre et differencekrav svarende til virksomhedens besparelse gældende.