Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-04-2023

Sag nr. 2022-1297 Mads Bundgaard Larsen

Fødevareforbundet NNF for A mod DI Overenskomst I for Danish Crown A/S

Sagen angår, om A under fravær efter en arbejdsulykke den 7. juni 2021 var berettiget til et tillæg til sygedagpengene (såkaldt suppleringsydelse) efter § 30 i overenskomst for slagteområdet 2020-2023 indgået mellem Fødevareforbundet NNF og DI overenskomst I. Hovedspørgsmålet er, om A havde overholdt påbudte sikkerhedskrav, som er en forudsætning for kravet på suppleringsydelse.