Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-06-2023

Sag nr. 2022-1051 Lars Hjortnæs

Dansk Metal for Cabin Attendants Union mod Dansk Industri v/ DIO I for Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sagen angår, om der er etableret en kutyme for, at egenbetalingen for ”crew meals” på
langdistanceflyvninger er 25 kr. pr. måltid, og i givet fald om kutymen kun kan opsiges
sammen med parternes overenskomst eller kun til overenskomstens udløb.