Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-10-2023

Sag nr. 2022-780 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen mod Fehmarn Belt Contractors I/S

Sagen angår “Bat-overenskomsten Femern Bælt byggeprojektet 2020” indgået mellem Fehmarn Belt Contractors I/S (FBC), CVR nr. 37672076, og BAT-forbundene m.fl., dvs. bl.a. Fagligt Fælles Forbund, Byggegruppen (3F). Spørgsmålet er, hvilket område denne overenskomst omfatter i geografisk henseende.