Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-02-2023

Sag nr. 2022-516 Jørgen Steen Sørensen

Ingeniørforeningen, IDA som mandatar for A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Bygningsstyrelsen

Sagen angår, om A har krav på godtgørelse som følge af, at Bygningsstyrelsen har afskediget ham. Det er herunder et spørgsmål, om styrelsen har opfyldt sin pligt til om muligt at omplacere ham.
Afskedigelsen fandt sted i maj 2021 som led i reduktion i styrelsens lønsum. I alt 13 medarbejdere i styrelsen blev afskediget.