Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-02-2023

Sag nr. 2022-553 Anne Louise Bormann

Fagligt Fælles Forbund Industri (Emballage) mod DI Overenskomst I

Der var ikke hjemmel i Emballageoverenskomsten til fagretlig behandling af uenighed om lokale lønforhandlinger.