Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-01-2023

Sag nr. 2022-393 Lars Hjortnæs

Serviceforbundet for Faglig Puls mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Boligforeningen AAB

Sagen angår forståelsen af § 1 i Overenskomst for inspektører 2020-2023 indgået mellem
Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmer af BL – Danmarks Almene Boliger og
Serviceforbundet/Faglig Puls. Bestemmelsen fastlægger overenskomstens
anvendelsesområde.