Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-06-2023

Sag nr.20230061

HK Danmark for A (advokat Mathias Bukhave) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for ILVA A/S, Odense C (advokat Michael Elof Nielsen)

Sagligt at bortvise sælger, der havde lagt hånd på en kunde.