Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-01-2023

Sag nr. 2022-889 Jon Stokholm

Dansk Metal mod TEKNIQ Arbejdsgiverne for Henning Mortensen A/S

Sagen omhandler betaling for akkorderet arbejde i akkord. Spørgsmålet er, om der konkret foreligger arbejde under særlige forhold eller under ekstraordinære vanskeligheder.