Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-10-2023

Sag nr. 2022-1009 Jørgen Steen Sørensen

Forbundet i Mediehus X for A mod Mediehus X

Sagen angår, om Mediehus X skal betale godtgørelse til A som følge af, at han den 29. november 2021 blev afskediget fra sin stilling som producent i Mediehus X’s Koncertsted 1, Projekt 1 og Radiostation 1.