Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-04-2023

Sag nr. 2023-55 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod DI/DIO Overenskomst III (DIO III) for Mejtech A/S

Den indklagede virksomhed har indgået underentreprisekontrakter med polske enkeltmandsfirmaer. Spørgsmålet er, om der foreligger omgåelse af Bygningsoverenskomsten ved, at arbejdet er udført i et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold.