Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-04-2023

Sag nr. 2023-96 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Industri DIO III for VZ Snedker ApS (CVR-nr. 40290303), nu under konkurs

Sagen angår arbejde udført på byggepladser i Danmark af litauiske tømrere ansat i litauiske firmaer, som har indgået aftale med den indklagede virksomhed, VZ Snedker ApS, om udførelse arbejde på nærmere angivne byggeprojekter. Hovedspørgsmålene er, om de litauiske tømrere af de litauiske firmaer er blevet underbetalt i forhold til Bygningsoverenskomsten, og om den indklagede virksomhed, VZ Snedker, herved har opnået en besparelse, som 3F ud fra et synspunkt om omgåelse af overenskomsten kan afkræve VZ Snedker.