Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-02-2023

Sag nr. 2022-1055 Lars Hjortnæs

Foreningen af Speciallæger for A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Sundhedsministeriet

Sagen angår, om det var urimeligt og ikke begrundet i den ansattes eller
ansættelsesmyndighedens forhold, at A den 18. marts 2022 blev opsagt. Hovedspørgsmålet er, om A burde have været omplaceret.