Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-11-2023

Sag nr. 2022-1349 Oliver Talevski

Serviceforbundet for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening mod Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening

Veterinærsygeplejersker mv., der udførte vagtarbejde efter § 7 i overenskomsten mellem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, havde ikke krav på ulempetillæg efter overenskomstens § 6, stk. 3, selv om vagtarbejdet blev udført på ulempetidspunkter.