Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-06-2023

Sag nr. 2022-1198 Jon Stokholm

Fagligt Fælles Forbund for A mod Kommunernes Landsforening for Affaldsselskab X

Der er under denne sag tvist om, hvorvidt Affaldsselskab X’s bortvisning af chauffør A fra hans
stilling var uberettiget, og om A i givet fald har krav på erstatning for løn i opsigelsesperioden,
fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse efter § 25, stk. 8, i overenskomsten for specialarbejdere,
faglærte gartnere, faglærte chauffører m.fl.