Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-06-2023

Sag nr. 2023-646 Lene Pagter Kristensen

Dansk Journalistforbund for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Det Nordjyske Mediehus A/S

Tvisten i sagen angår, om det følger af den beskyttelse, som arbejdsmiljørepræsentanter nyder efter arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2, at en afgået arbejdsmiljørepræsentant har krav på efterbeskyttelse i henhold til § 15, stk. 7, jf. stk. 5, i parternes overenskomst på samme måde som en afgået tillidsrepræsentant