Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-10-2023

Sag nr. 2022-956 og 2023-52 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) for medlemmerne A og B mod Dansk Industri, Overenskomst III (DIO III) for EBK Huse A/S

EBK Huse A/S (EBK) er grundlagt i 1976 og specialiseret i opførelse af nøglefærdige sommerhuse. I efteråret 2021 blev svendene A og B ansat i EBK og sat til arbejde på en plads i Rødvig med opførelse af et hus. Hovedspørgsmålet under sagen er, om arbejdet på pladsen i Rødvig var på timeløn eller på akkord.