Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-09-2023

Sag nr. 2023-603 Lars Hjortnæs

Dansk Sygeplejeråd mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Sagen angår forståelsen af § 5, stk. 1, i Arbejdstidsaftalen mellem indklagede og en række
organisationer tilknyttet Sundhedskartellet, herunder klager. Uenigheden angår, om det er
i strid med denne bestemmelse, hvis en region for det omfattede personales planlægger en
12-timers vagt, der rækker hen over det tidspunkt hvert efterår, hvor sommertid ændres til
vintertid, således at de pågældende medarbejdere derved kommer til at arbejde i 13 timer.