Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-04-2023

Sag nr. 2022-658 Jørgen Steen Sørensen

Djøf for A mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland

Sagen angår, om A som led i sin ansættelse som kvalitetskoordinator ved Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, har krav på pensionsgivende rådighedstillæg i medfør af pkt. 2 i protokollat vedrørende særbestemmelser til overenskomst for akademikere ansat i regioner mv. (2018).