Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-04-2023

Sag nr. 2023-132 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri Overenskomst III for UAB Vixero

Hovedspørgsmålet under sagen er, om den indklagede litauiske virksomhed har aflønnet sine medarbejdere i overensstemmelse med Overenskomsten, eller om virksomheden har betalt de udstationerede medarbejdere for lidt, med den virkning, at fagforeningen kan forlange det beløb betalt, som virksomheden har sparet ved at betale sine medarbejdere mindre end, hvad virksomheden var
forpligtet til mindst at betale efter Overenskomsten.