Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-06-2023

Sag nr. 2022-1138 Lene Pagter Kristensen

Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Sagen angår, om der i parternes overenskomstgrundlag er hjemmel til ved lokal lønforhandling at
aftale, at den lønindplacering, der følger af overenskomstens § 5, stk. 3-8, erstattes af en anden selvstændig lønindplacering, når der ikke er tale om atypiske stillinger omfattet af overenskomstens § 8.