Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-10-2023

Sag nr. 2023-744 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Industri, Overenskomst III (DIO III) for HP BYG A/S

Sagen angår 2020 Prislisten for veludført tømrer- og snedkerarbejde m.v. aftalt mellem 3F og Dansk Byggeri (nu DIO III). Spørgsmålet er, om der ved oplægning af loft i form af plader på skinnesystem skal betales for en udskæring, hvis der i rummet er et indadgående hjørne, eller der i så fald foreligger en tilskæring i randarealet, som er dækket af prislistens arealbetaling.