Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-12-2022

Sag nr. 2022-1108 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri Overenskomst III for UAB Trenita

Den indklagede virksomhed, UAB Trenita, er en litauisk virksomhed, som har udstationeret
medarbejdere til udførelse tømrerarbejde på en byggeplads i Danmark, byggeplads 1. Under
udførelsen af arbejdet var virksomheden medlem af den danske arbejdsgiverorganisation
Dansk Industri Overenskomst III. Som medlem af denne arbejdsgiverorganisation havde
virksomheden forpligtet sig til at aflønne sine udstationerede medarbejdere i overensstemmelse
med Bygningsoverenskomsten (i det følgende: Overenskomsten), en kollektive overenskomst
indgået mellem Dansk Industri Overenskomst III (tidligere Dansk Byggeri) og fagforeningen
Fagligt Fælles Forbund. Spørgsmålet under sagen er, om virksomheden har aflønnet sine
medarbejdere i overensstemmelse med Overenskomsten, eller om virksomheden har betalt de
udstationerede medarbejdere for lidt, med den virkning, at fagforeningen kan forlange det
beløb betalt, som virksomheden har sparet ved at betale sine medarbejdere mindre end, hvad
virksomheden var forpligtet til mindst at betale efter Overenskomsten.