Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-02-2023

Sag nr. 2022-657 Anne Louise Bormann

Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane Mod DI For DSB SOV

I henhold til lokalaftale indgået i 2019 havde en S-togsrevisor, der ”afstår fra at have fast makker” ret til at møde på en valgfri S-togsstation. Dog kunne DSB efter aftalen, hvis det var ”ledelsesmæssigt påkrævet” med et varsel på 28 dage ændre mødestedet til Københavns Hovedbanegård.” I 2021 besluttede DSB, at togrevisorerne fremover skulle møde på Københavns Hovedbanegård. Samtidig ændrede DSB praksis med hensyn til fordeling af ture, så det togrevisorerne ikke i samme omfang som hidtil kunne køre med en fast makker. Voldgiftsretten fandt, at DSB efter lokalaftalen ikke permanent kunne fjerne togrevisorernes ret til at møde på en anden station en Københavns Hovedbanegård. Derimod var der ikke sket en sådan begrænsning af muligheden for fast makker, at det var i strid med lokalaftalen