Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-07-2023

Sag nr. 2021-695 Jørgen Steen Sørensen

Lærernes Centralorganisation og FOA – Fag og Arbejde og Socialpædagogernes Landsforbund og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund mod KL

Sagen angår, hvorvidt en række overenskomstbestemmelser om organisationshøring ved opsigelse/afskedigelse af ansatte finder anvendelse i tilfælde, hvor der påtænkes bortvisning af den ansatte.