Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-05-2023

Sag nr. 2022-870 Lars Hjortnæs

Finansforbundet mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Sagen angår forståelsen af § 12 i Standardoverenskomst 2020 for pengeinstitut og realkreditinstitut (STOK) med hensyn til visse tilfælde, hvor en medarbejder er sygemeldt i en opsigelsesperiode.