Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-07-2023

Sag nr. 2023-8 Poul Dahl Jensen

Serviceforbundet for A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Rigspolitiet

Den 31. oktober 2022 blev A opsagt på grund af sygefravær. A var tillidsrepræsentant, og sagen angår, om opsigelsen af ham var berettiget.