Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-05-2023

Sag nr. 2022-969 Oliver Talevski

FOA – Fag og Arbejde mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden

Arbejde på et garageanlæg, som Region Hovedstaden pålagde nogle regionsbetjente ved regionsgården i Hillerød at udføre, var omfattet af overenskomsten om løn- og ansættelsesforhold for regions- og skolebetjente m.fl. indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og FOA.