Spring over hovedmenu

kendelse af 30-05-2023

Sag nr. 2023-496 Børge Dahl

Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening mod Dansk Industri Overenskomst III for Edil Construction ApS

Der er i denne sag vedrørende Edil Construction ApS’ beskæftigelse af udenlandske medarbejdere opstået en uenighed om, hvorvidt der er indgivet klageskrift for sent med den virkning, at sagen skal anses for tabt af klager og ikke kan videreføres.