Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-10-2023

Sag nr. 2023-50 Oliver Talevski

Serviceforbundet for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Domea.dk s.m.b.a.

I overenskomst for ejendomsservice (2020-2023) indgået mellem på den ene side Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmer af BL Danmarks Almene Boliger og på den anden side Ejendoms- og Servicefunktionærenes Landssammenslutning under Serviceforbundet er der fastsat regler om opsigelse med forkortet varsel ved sygdom i samlet 120 dage inden for et tidsrum på 12 måneder (§ 7, stk. 5) og – ved arbejdsskade eller arbejdsulykke – om ophør af ansættelsesforholdet efter 12 måneder fra arbejdsskaden er anmeldt under forudsætning af, at arbejdsulykken eller arbejdsskaden anerkendes (§ 8).


Hovedspørgsmålet under sagen er, hvordan sammenspillet mellem disse regler er. Spørgsmålet er kort fortalt, om en medarbejder har krav på løn i 12 måneder fra arbejdsskadens anmeldelse (under forudsætning af, at hændelsen mv. anerkendes som en arbejdsskade) i henhold til § 8, selv om medarbejderen på grund af sygdom i 120 dage er opsagt med en måneds varsel i henhold til § 7, stk. 5, til fratræden på et tidspunkt, der ligger før udløbet af 12 måneder regnet fra arbejds-skadens anmeldelse.