Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-12-2023

Sag nr. 2022-1164 Børge Dahl

Malerforbundet mod Danske Malermestre for Malerfirmaet Bonde & Mogensen ApS

Sagen angår besparelse ved aflønning af udenlandske malere, først ved konvertering af løn for
præsterede arbejdstimer til betaling af skattefri godtgørelse for udedøgn uden tillæg af
feriepenge, SH-godtgørelse og pensionsbidrag, dernæst ved nedsættelse af medarbejdernes
normale timeløn og betaling af differencen op til denne som skattefri godtgørelse for udedøgn
uden tillæg af feriepenge, SH-godtgørelse og pensionsbidrag. Der er endvidere et spørgsmål
om besparelse ved udsendelse af medarbejderne til arbejde på en fjerntliggende plads.