Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-05-2023

Sag nr. 2022-951 Børge Dahl

Dansk Metal mod Fehmarn Belt Contractors I/S

Sagen angår gyldighedsområdet for ”Bat-overenskomsten Femern Bælt Byggeprojektet 2020 mellem Fehmarn Belt Contractors I/S og BAT-forbundene og 3F Transportgruppen”