Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-11-2023

Sag nr. 2022-690 Thomas Rørdam

Dansk Journalistforbund for Journalistklubben i HK mod HK Danmark

Sagen angår forståelsen af § 3 i parternes overenskomst, herunder om bestemmelsen skal forstås således, at den normerede arbejdstid for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten, normalt skal placeres i dagtimerne og på hverdage. Endvidere angår sagen, om der skal ske efterregulering af løn, og om HK Danmark skal betale en bod til Dansk Journalistforbund for brud på overenskomsten.