Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-09-2023

Sag nr. 2022-1150 Thomas Rørdam

Dansk Sygeplejeråd som mandatar for A mod Region Sjælland

Sagen angår, om Region Sjælland har været berettiget til at afskedige A fra hendes stilling som sygeplejerske på grund af sygefravær og forventet fortsat sygefravær i forbindelse med senfølger efter smitte med Covid-19.