Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-10-2023

Sag nr. 2022-830 Poul Dahl Jensen, Oliver Talevski og Kristian Korfits Nielsen

CO-industri mod DI Overenskomst I

Denne sag angår, hvordan uoverensstemmelser af faglig karakter skal behandles efter reglerne i § 49 i Industriens Overenskomst og § 24 i Industriens Funktionæroverenskomst. Spørgsmålet er, om deltagelse i lokal forhandling, mæglingsmøde, organisationsmøde og forhandlingsmøde skal ske ved fysisk frem-møde, eller om det kan ske digitalt (med eller uden billede).